AZ Monica

Verpleegkundige of Technoloog medische beeldvorming (voltijds of deeltijds)

Functie

• Je maakt opnames (klassieke radiologie, CT-scan, MRi, echografie, mammografie, botdensitometrie) bij ambulante en gehospitaliseerde patiënten.
• Je voert de zorg uit rekening houdend met de specifieke eisen van de zorgomgeving (gegevens verzamelen, probleemstelling, planning, uitvoering en de evaluatie van de zorg).
• Je voert de handelingen die je door de geneesheer zijn toevertrouwd correct uit, binnen het wettelijk vastgelegd kader.
• Je draagt de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorgverlening
• Je werkt mee aan het beheer en de organisatie van de afdeling op het administratief, technisch en huishoudelijk vlak.
• Je zorgt voor de opvang, begeleiding en evaluatie van stagiair(e)s. Je bent erg studentgericht.
• Je bewaakt en verbetert de kwaliteit van de zorg.
• Je volgt de nodige opleidingen en bijscholingen.
• Je werkt mee aan de door de instelling of door de overheid opgelegde taken. (vb. registratie, MVG, …).
• Je besteedt veel aandacht aan een grondige observatie van alle lichamelijke en psychosociale problemen van je patiënten.


Profiel

• Je beschikt over een diploma bachelor/gegradueerde of gediplomeerde verpleegkundige met ervaring in de medische beeldvorming of je bent Technoloog medisch beeldvormer.
• Je werkt klantgericht, straalt integriteit uit en je beschikt een getuigschrift van goed zedelijk gedrag.
• Je bent in staat de zorgbehoefte te onderkennen, zelfstandig de zorg te plannen, te coördineren, te verlenen en te evalueren. Dit alles uiteraard op een deskundige, flexibele en creatieve wijze.
• Je bezit de nodige empathie en inlevingsvermogen in anderen.
• Je houdt van afwisseling en diversiteit in je job.
• Je bent in staat informatie en voorlichting te verstrekken aan de patiënt.
• Je rapporteert aan de leidinggevende en aan de medewerkers van het multidisciplinair team, zowel mondeling als schriftelijk.
• Je bent correct assertief tegenover de patiënten en de verschillende zorgverstrekkers. Deze assertiviteit is gebaseerd op deskundigheid.
• Je werkt oplettend, ordelijk, veilig en hygiënisch.
• Je kan werken binnen een multidisciplinair team.
• Je neemt een collegiale houding aan en je bent eerlijk en objectief in optreden en handelen.
• Je staat open voor begeleiding en motivatie van studenten.
• Je draagt actief bij tot gezondheidspreventie, -voorlichting en –opvoeding.
• Je bent stressbestendig en emotioneel stabiel.


Ons aanbod

  • Een voltijdse betrekking van onbepaalde duur.
  • Een interessante werkomgeving op Campus Deurne en Antwerpen.
  • Loon volgens ziekenhuisbarema’s.
  • Maaltijdcheques en gratis hospitalisatieverzekering.
  • Kinderopvang.

Interesse?


Richt je kandidatuur met CV en vermelding van de functie zo snel mogelijk aan de heer G. Wouters,
e-mail gil.wouters@azmonica.be 
tel. 03/240 27 68
of solliciteer online.

Aanspreking
heer
mevrouw
Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:
Nationaliteit:
Straat en nr.:
Postcode:
Gemeente:
Tel.nr.:
GSMnr.:
Email*:
Hoogste behaalde diploma:
Afstudeerjaar:
Naam van de school:
Huidige functie:
Jaren anciënniteit

Gewenste afdeling:
Gewenste contracttijd
voltijds
deeltijds
Indien deeltijds, gewenste uren:
Uw motivatie om te werken bij AZ Monica

Bijkomende opmerkingen of verwachtingen

CV: