AZ Monica

Verpleegkundige consultatie gastro-enterologie (vervangingscontract 30 uur per week)

Doel van de functie

Geven van professionele, kwaliteitsvolle en veilige patiëntenzorg, met aandacht voor de individuele zorgbehoefte, de patiënten rechten en de opvang van de familie en naaste van de patiënt. Helpt mee aan de kwaliteitsvolle endoscopische zorg op de dienst endoscopie. 


Profiel

• Je bent HBO5 of bachelor verpleegkundige

• Je kan zowel in campus Antwerpen als campus Deurne werken.

• Ervaring op een dienst gastro-enterologie is een pluspunt.

• Je werkt klantgericht en straalt integriteit uit

• Je bent in staat de zorgbehoefte te onderkennen, zelfstandig de zorg te plannen, te coördineren, te verlenen en te evalueren. Dit alles uiteraard op een deskundige, flexibele en creatieve wijze.

• Je bezit de nodige empathie en inlevingsvermogen in anderen.

• Je houdt van afwisseling en diversiteit in je job.

• Je bent in staat informatie en voorlichting te verstrekken aan de patiënt.

• Je bent correct assertief tegenover de patiënten en de verschillende zorgverstrekkers. Deze assertiviteit is gebaseerd op deskundigheid.

• Je werkt oplettend, ordelijk, veilig en hygiënisch.

• Je kan werken binnen een multidisciplinair team.

• Je neemt een collegiale houding aan en je bent eerlijk en objectief in optreden en handelen.

• Je staat open voor begeleiding en motivatie van studenten.

• Je draagt actief bij tot gezondheidspreventie, -voorlichting en –opvoeding.

• Je bent stressbestendig en emotioneel stabiel.


Taken en bevoegdheden

 • Taken
  1. Taakgebied algemeen:

  - Hanteert bij het uitvoeren van zijn/haar beroep de door de wet gestelde kaders
  - Hanteert parate kennis en inzicht in het geheel van een ziekteproces met zijn fysische, psychische en sociale aspecten.

  2. Taakgebied verlenen van zorg:

  - Hanteert bij het verlenen van zorg de voorschriften over infectiepreventie en ziekenhuishygiëne
  - Draagt zorg voor het verplaatsen van de (niet mobiele) patiënt naar de onderzoekstafel.
  - Reageert adequaat op storingen van (hulp)apparatuur.
  - Voorkomt het onnodig blootstellen van patiënten aan onderzoek met behulp van medische beeldvormende technieken en/of hulpmiddelen.
  - Informeert de patiënt (en/of begeleider) over de voorbereiding, de uitvoering en mogelijke bijwerkingen van het onderzoek en/of de behandeling en controleert of de patiënt het correct begrepen heeft.
  - Draagt zorg voor het totale welzijn en welbevinden, fysisch en psychisch, van de patiënt voor, tijdens en na het onderzoek.
  - Draagt er zorg voor dat de waardigheid van de patiënt zoveel als mogelijk wordt behouden.
  - Voert alle handelingen veilig en met het nodige toezicht uit zodat de patiënt geen onnodig risico loopt op verwondingen. In het bijzonder is het belangrijk dat de patiënten bij het gebruik van bewegende toestellen nooit zonder toezicht worden gelaten.
  - Vangt de patiënt voor, tijdens en na het onderzoek op; via verbale relatiebekwaamheden, zoals het gesprek en ook via onze luisterbereidheid, door concrete vragen van de patiënt te beantwoorden, door aandacht te besteden aan het non-verbale gedrag van de patiënt, zoals tekens van spanning en/of onbehagen.

  3. Taakgebied in de voorbereidingsfase van het onderzoek:

  - Onthaal van de patiënt binnen de dienst endoscopie
  - Inwinnen van noodzakelijke gegevens en elementen voor het goed verloop van het onderzoek en/of behandeling.
  - Voorbereiden van, toedienen van en toezicht houden op de zorgverstrekking nodig voor de goede uitvoering van het onderzoek en/of behandeling.
  - Verzorgt de voorbereiding en manipulatie van substanties met diagnostisch en/of therapeutisch doel en van het materiaal bestemd voor diagnose en/of behandeling.
  - Kan injectietoestellen instellen en gebruiken.
 • Bevoegdheden
  1. Je bent eindverantwoordelijk voor:
  - de individuele verpleegkundige zorgplanning en uitvoering voor de aan jou toevertrouwde patiënten
  - de opvolging en uitvoering van de medische voorschriften binnen je verpleegkundige verantwoordelijkheid
  - het verpleegkundig luik van het patiëntendossier
  - de aansturing en opvolging voor de medewerkers die je zijn toevertrouwd.
  - het materiaal dat je is toevertrouwd
  - het melden van incidenten die de patiëntveiligheid of de veiligheid van de medewerkers in het gedrang kunnen brengen
  2. Je bent mede verantwoordelijk voor :
  - het behoud van het overzicht van alle patiënten op de afdeling
  - goede teamwerking en dienst overschrijdende samenwerking
  - de afdelingsinfrastructuur, toestellen en materialen
  - orde en netheid van de afdeling
  - de kwaliteit en continuïteit van de zorg op de afdeling

 


Interesse?

Richt je kandidatuur met CV en vermelding van de functie zo snel mogelijk aan G.Wouters, Stafmedewerker Personeelsdienst,
e-mail : gil.wouters@azmonica.be, tel : 03/240.27.68..

of solliciteer online.

Aanspreking
heer
mevrouw
Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:
Nationaliteit:
Straat en nr.:
Postcode:
Gemeente:
Tel.nr.:
GSMnr.:
Email*:
Hoogste behaalde diploma:
Afstudeerjaar:
Naam van de school:
Huidige functie:
Jaren anciënniteit

Gewenste afdeling:
Gewenste contracttijd
voltijds
deeltijds
Indien deeltijds, gewenste uren:
Uw motivatie om te werken bij AZ Monica

Bijkomende opmerkingen of verwachtingen

CV: