AZ Monica

Pijnverpleegkundige / Algologische functie - voltijds/deeltijds

Functie

Voor onze projecten multidisciplinair algologisch team en het multidisciplinair centrum voor bestrijding van chronische pijn zoeken we een pijnverpleegkundige met een specifieke interesse voor chronische pijn die in een multidisciplinaire omgeving kan functioneren.

• Je werkt in nauwe samenwerking met de anesthesisten-algologen van AZ Monica en je zal
samenwerken met het Multidisciplinaire pijn team.
• Je verstrekt informatie aan patiënten.
• Je bewaakt en verbetert de kwaliteit van de verpleegkundige zorg.
• Je zorgt voor het opmaken, bijsturen en actualiseren van pijnprotocollen.
• Je verzekert de continuïteit van zorg en staat mee in voor de kwaliteitscontrole binnen de pijnkliniek.
• Je werkt mee aan de door de instelling of door de overheid opgelegde taken.
• Je besteedt veel aandacht aan een grondige observatie van alle lichamelijke en psychosociale problemen van je patiënten.

Pijnverpleegkundige
• Je voert de verpleegkundige zorg uit, specifiek gericht op de chronische pijnpatiënt.
• Je helpt en assisteert de pijnartsen tijdens behandelingen en consultaties.
• Je werkt nauw samen met de leden van het multidisciplinair pijncentrum in de verdere uitbouw van het centrum.
• Je bewaakt en controleert postoperatieve patiënten met een PCA-pomp of patiënten met problemen op het vlak van pijn.
• Je werkt nauw samen met de leden van de dienst anesthesie met het oog op het optimaliseren van het algemene postoperatieve pijnbeleid.
• Je informeert je over de laatste inzichten inzake chronische pijn(behandeling). Deze inzichten kunnen mede richtinggevend zijn i.v.m. het te volgen beleid, na onderling overleg.
• Je helpt mee bij de organisatie van het multidisciplinair pijncentrum

Algologische pijnteam
Je bouwt mee het pijnbeleid in az Monica uit en werkt mee aan de door de overheid opgelegde taken:
• Je sensibiliseert het verzorgend personeel voor de noodzaak van een correcte pijnbehandeling
• Je organiseert de vorming van het verzorgend personeel voor pijnevaluatie en –behandeling
• Je ondersteunt referentieverpleegkundigen.
• Je faciliteert de implementatie van guide Lines voor chronische pijnbehandeling in de zorgeenheden
• Je bent het aanspreekpunt voor problemen of vragen waarmee de zorgverleners op het terrein worden geconfronteerd
• Je raadpleegt de zorgteams regelmatig over de problemen waarmee ze geconfronteerd werden
• Je neemt deel aan de behandeling van moeilijke gevallen
• Je neemt deel aan de vorming van de chronische pijnpatiënten, in samenwerking met de zorgteams, met name door het opstellen van brochures, affiches, …;
• Je verzekert de continuïteit van de zorgen door als bemiddelaar op te treden met het multidisciplinair centrum voor de behandeling van chronische pijn, de behandelende arts en de andere zorgverleners.


Profiel

• Je genoot een opleiding tot bachelor in de verpleegkunde
• Je volgde een bijkomende opleiding verpleegkundig pijnspecialist, of je bent bereid de opleiding te volgen
• Je kan zelfstandig werken en bezit didactische en communicatieve vaardigheden
• Je beschikt over voldoende inlevingsvermogen
• Je kan constructief samenwerken met teamleden van verschillende disciplines


Ons aanbod


  • We bieden je een job aan waar naast aandacht voor correct uitgevoerde basiszorg veel ruimte is voor verpleegtechnische handelingen en multidisciplinaire samenwerking 

  • Loon volgens ziekenhuisbarema’s met specifieke voorwaarden:  


    • Maaltijdcheques.

    • gratis hospitalisatieverzekering


    Overname relevante anciënniteit, schoolverlaters starten met 3 jaar en springen naar 5 jaar vanaf het 3 de anciënniteitsjaar.

Interesse?

Richt je kandidatuur met CV en vermelding van de functie zo snel mogelijk aan dhr. G.Wouters - Harmoniestraat 68 - 2018 Antwerpen
e-mail: gil.wouters@azmonica.be tel.:03/240.27.68.

of solliciteer online.

Aanspreking
heer
mevrouw
Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:
Nationaliteit:
Straat en nr.:
Postcode:
Gemeente:
Tel.nr.:
GSMnr.:
Email*:
Hoogste behaalde diploma:
Afstudeerjaar:
Naam van de school:
Huidige functie:
Jaren anciënniteit

Gewenste afdeling:
Gewenste contracttijd
voltijds
deeltijds
Indien deeltijds, gewenste uren:
Uw motivatie om te werken bij AZ Monica

Bijkomende opmerkingen of verwachtingen

CV: