AZ Monica

Nachtverpleegkundige supervisor

Functie

Algemeen

• De supervisie opdracht is van toepassing alle dagen van 21u00 – 07u00..
• De verpleegkundige supervisor is bereikbaar voor alle medewerkers in het ziekenhuis.
• De verpleegkundige supervisor vormt het directe aanspreekpunt bij problemen in het ziekenhuis en informeert zo nodig de directiewacht.
• De verpleegkundige supervisor toert minimaal tweemaal langs alle verpleegafdelingen.
• De verpleegkundige supervisor stuurt de zorgkundige nachtdienst aan
• De verpleegkundige supervisor nachtdienst wordt gebriefd door op weekdagen de hoofdverpleegkundige supervisor en op weekend en feestdagen de verpleegkundige van permanentie cathlab.
De verpleegkundige supervisor nachtdienst brieft schriftelijk via mail aan de zorgmanager van permanentie.

Op niveau van patiënt, familie en bezoekers 

• De verpleegkundige supervisor nachtdienst geeft gevraagde informatie.
• De verpleegkundige supervisor nachtdienst doet de eerste klachtenbemiddeling, laat hen zo nodig contact opnemen met de ombudsdienst.
• De verpleegkundige supervisor nachtdienst neemt bij een vermiste patiënt de coördinatie op zich vanaf stap 2 in de procedure ( patiënt is niet te vinden op de eigen afdeling en de aanpalende afdelingen).
• De verpleegkundige supervisor nachtdienst zal bij verdacht overlijden de richtlijn volgen.

Op afdelingsniveau 

• De verpleegkundige supervisor nachtdienst ziet toe op het naleven van het arbeidsreglement en in het ziekenhuis geldende procedures en richtlijnen
• De verpleegkundige supervisor nachtdienst zal ondersteunen bij bestaffingsproblemen door:
o Bij verhoogde werklast de afdeling te ondersteunen (korte interventies) al of niet samen met de nachtzorgkundige.
o Bij acuut uitvallen van een verpleegkundige de taak van die verpleegkundige over te nemen
o Bij ziekte meldingen voor de volgende dag de mogelijkheden te bekijken van de eigen afdeling;
o Bij ziekte meldingen de nood aan hulp van het mobiel equipe door te geven aan de hoofdverpleegkundige van het mobiel equipe;

Op ziekenhuisniveau 

• De verpleegkundige supervisor nachtdienst neemt beslissingen i.v.m. opname en ontslag problematiek.
Als basis voor de beslissingen wordt de bedbezettings – opnamelijst in XDE gebruikt.
Principes van toewijzing buiten de openingsuren van de opnameplanning:
o Geen bedden innemen van geplande patiënten.
o Verkies vrije bedden eventueel op een andere afdeling, maar met de garantie van de behandelende arts dat de patiënt de dag erna kan worden overgenomen. Controleer of er patiënten naar huis gaan!
o Indien de arts toch een patiënt wil opnemen en er is geen vrij bed, bij voorkeur een geplande opname innemen van de arts zelf.
o Kijk eerst in de XDE opnameplanning van de afdeling of er een patiënt voor die arts binnenkomt voor de volgende dag en het tijdstip van opname (liefst na 10:00)
o Kijk in XDE naar de ingreep. Men kan beter een kleine ingreep verplaatsen dan een grote ingreep.
o Alle wijzigingen buiten de openingsuren van de opnameplanner worden doorgemaild aan de opnameplanner.
o Indien patiënten van het dagziekenhuis toch een nacht moeten blijven, eerst een vrij bed innemen. Controleer hoeveel ‘vrije bedden’ de afdeling heeft. Bijvoorbeeld: op afdeling X 1 vrij bed en op afdeling Y 5 vrije bedden, gelieve dan een bed op afdeling Y in te nemen.
o Wijzingen doormailen aan planner en/of telefonisch toelichten aan planner de eerstvolgende morgen.
• De verpleegkundige supervisor nachtdienst vertegenwoordigt de verpleegkundige directie bij kritische situaties.
Indien nodig neemt de verpleegkundige supervisor nachtdienst contact op met de directiewacht
• De verpleegkundige supervisor nachtdienst maakt deel uit van het 2de interventieteam.
• Ondersteunende taken
o Verpleegtechnische hulp op afdelingen
o Interne hoog risico transporten (OK - recovery – IC –CCU – SU – verpleegafdeling
o Assistentie bij interne MUG oproep
o Assistentie afdeling bij acute verslechtering van patiënt EWS > 5


Profiel

• Je beschikt over een diploma bachelor verpleegkunde en wil deeltijds (75%)werken
• Kaderopleiding is een meerwaarde.
• Je bent bereid in een nacht patroon te werken
• Je werkt klantgericht en straalt integriteit uit
• Je bent in staat de zorgbehoefte te onderkennen, zelfstandig de zorg te plannen, te coördineren, te verlenen en te evalueren. Dit alles uiteraard op een deskundige, flexibele en creatieve wijze.
• Je bezit de nodige empathie en inlevingsvermogen in anderen.
• Je houdt van afwisseling en diversiteit in je job.
• Je bent in staat informatie en voorlichting te verstrekken aan de patiënt.
• Je bent correct assertief tegenover de patiënten en de verschillende zorgverstrekkers. Deze assertiviteit is gebaseerd op deskundigheid.
• Je werkt oplettend, ordelijk, veilig en hygiënisch.
• Je kan werken binnen een multidisciplinair team.
• Je neemt een collegiale houding aan en je bent eerlijk en objectief in optreden en handelen.
• Je draagt actief bij tot gezondheidspreventie, -voorlichting en –opvoeding.
• Je bent stressbestendig en emotioneel stabiel.


Ons aanbod

• We bieden je een verantwoordelijke job aan als supervisor in de nacht, met aangepaste vergoeding

• Een job aan naast aandacht voor correct uitgevoerde basiszorg veel ruimte is voor verpleegtechnische handelingen.

• Een uitgebreid aanbod aan interne bijscholingen voor je professionele ondersteuning.

• Maaltijdcheques en gratis hospitalisatieverzekering


Schoolverlaters starten met 3 jaar anciënniteit, bij 3 of 4 jaar anciënniteit stijg je naar 5 jaar.Interesse?

Richt je kandidatuur met CV en vermelding van de functie zo snel mogelijk aan G.Woutetrs via e-mail: gil.wouters@azmonica.be
of solliciteer online.

Aanspreking
heer
mevrouw
Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:
Nationaliteit:
Straat en nr.:
Postcode:
Gemeente:
Tel.nr.:
GSMnr.:
Email*:
Hoogste behaalde diploma:
Afstudeerjaar:
Naam van de school:
Huidige functie:
Jaren anciënniteit

Gewenste afdeling:
Gewenste contracttijd
voltijds
deeltijds
Indien deeltijds, gewenste uren:
Uw motivatie om te werken bij AZ Monica

Bijkomende opmerkingen of verwachtingen

CV: